TMMOB raporuna rağmen atık su arıtma tesisi taşınmıyor: Yaşam alanlarımızdan elinizi çekin!

TMMOB raporuna rağmen Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi’nde bulunan atık su arıtma tesisini taşımadı. Belediye bunun yerine tesisin yerinde yenilenmesi için hukuksuz bir şekilde ÇED raporu aldı. Defne Oluşum Meclisi konuyla ilgili Hatay Belediyesi önünde düzenlediği basın açıklamasında ÇED kararının yargıya taşınacağı ifade edildi.

Defne Oluşum Meclisi, Antakya’nın Defne İlçesi’ne bağlı Turunçlu Mahallesi’nde bulunan atık su arıtma tesisine karşı Hatay Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Defne Oluşum Meclisi adına Adnan Özçelik okudu.

Özçelik açıklamada, daha öncesinde Defne İlçesinin, Turunçlu mahallesinin tam ortasında bulunan atık su arıtma tesisinin kapatılıp, yaşam alanının dışına taşınması için verilen mücadele sonunda konu Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ne taşındığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın kamuoyu önünde, rapordan çıkacak sonuca göre hareket edeceğini beyan ettiğini hatırlatarak,  “Rapor Nisan ayının sonlarında açıklanmış ve raporda kesin ifadelerle; mevcut tesisin derhal kapatılması, yeni yapılacak tesisin hangi teknoloji kullanılarak yapılırsa yapılsın yerinde yapılmasının uygun olmadığı, yerleşim alanlarından uzakta bir yer seçimi yapılması gerektiği ve mevcut alanın Defne Halkının ihtiyacı doğrultusunda Kent Park yapılması gerekliliğine vurgu yapılmıştı!” dedi.

Raporun kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra uzunca bir süre Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin sessizliğini koruduğunu belirten Özçelik, “Belediye Başkanı, yaptığı ilk açıklamada raporu itibarsızlaştırmaya çalışmış ve daha öncesinde defalarca yaptığı gibi, bu konuda verdiği sözden caymaya çalışmıştır. Aradan geçen bunca zamanda, raporun gerekleri yerine getirilmediği gibi, hiçbir açıklama yapılmamış ve konu adeta gündemden düşürülmeye çalışılmıştır.” İfadelerini kullandı.

Özçelik açıklamasının devamında şunları söyledi;

Tesisin kapatılıp, yenisinin başka bir bölgede yapılmasına, maliyet gerekçe gösterilerek yanaşılmamakta, yerinde yapımı için yeni proje ve fikirler üretilmeye çalışıldığını görmekteyiz.

Buradan yetkililere tekrar sesleniyoruz!

İnsan sağlığının maliyeti olmaz!

 Halk ve Çevre sağlığını parayla ölçen zihniyete asla teslim olmayacağız!

Yaşam alanlarımızdan elinizi çekin!

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu konudaki tavrını protesto ediyor, Turunçlu atık su arıtma tesisinin derhal kapatılması, yeni tesis için yaşam alanlarının dışında yer seçimi yapılması ve mevcut alanın Defne Halkına Kent Park olarak kazandırılması talebimizi yineliyoruz!

 Tesisin yerinde yenilenmesi için hukuksuz bir şekilde alınan ve TMMOB raporunda uygun olmadığı açıkça değerlendirilen ÇED raporunu yargıya taşıyacağımızı da buradan ilan ediyoruz! Bu konuda asla geri adım atmayacağız ve taleplerimizin hayata geçmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz! Katılıp destek olan herkese, demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ederiz

KAYNAKGazete Patika

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here